Jouw contact voor Grafisch Ontwerp
Jouw contact
voor grafisch ontwerp

Projecten

Klanten

Werkwijze

Fase 1: De schetsfase

Voor een opdracht wordt opgepakt zal er aandachtig naar jouw wensen en ideeën geluisterd worden. Hierbij is het handig dat er een aantal onderdelen zorgvuldig worden aangeleverd aan de ontwerper. Hierover wordt je geïnformeerd bij het eerste contact.

Nadat de wensen van de klant duidelijk zijn en de benodigde onderdelen zijn aangeleverd zal er een offerte op maat worden opgemaakt. De offerte bestaat uit een indicatie van het aantal ontwerp uren die aan het project zal worden besteed.

Na akkoord op de offerte zullen er schetsen opgemaakt worden of volgt er direct een eerste logo voorstel.

Fase 2: Concept en presentatie

Nadat er ideeën en schetsen zijn ontwikkeld zullen deze worden vertaald naar een logo voorstel. Het voorstel wordt gepresenteerd in .PDF formaat en zal binnen 2 weken na akkoord op de offerte worden verstuurd via mail.

In de mail wordt gevraagd een keuze te maken uit een van de voorstellen en duidelijke aanpassingen door te geven indien deze nodig zijn.

Na ontvangst van de reactie zal het voorstel herzien en indien nodig aangepast worden. Er wordt binnen 2 weken na reactie een aangepast voorstel gestuurd voor akkoord.

Wanneer het logo voorstel akkoord is zullen er exports van het logo worden gemaakt.

Fase 2: Concept en presentatie

Nadat er ideeën en schetsen zijn ontwikkeld zullen deze worden vertaald naar een logo voorstel. Het voorstel wordt gepresenteerd in .PDF formaat en zal binnen 2 weken na akkoord op de offerte worden verstuurd via mail.

In de mail wordt gevraagd een keuze te maken uit een van de voorstellen en duidelijke aanpassingen door te geven indien deze nodig zijn.

Na ontvangst van de reactie zal het voorstel herzien en indien nodig aangepast worden. Er wordt binnen 2 weken na reactie een aangepast voorstel gestuurd voor akkoord.

Wanneer het logo voorstel akkoord is zullen er exports van het logo worden gemaakt.

Fase 3: Exports en aanlevering

Het logo wordt altijd op verschillende manieren geëxporteerd zodat deze voor verschillende doeleinden bruikbaar is. Er worden .EPS en .PNG aangeleverd in een .ZIP mapje.

Buiten de standaard formaten is het mogelijk om, vóór dat de bestanden geëxporteerd zijn, specifieke formaten door te geven als die nodig zijn voor en bepaalde uiting.

Wanneer de factuur betaald is zullen de logo bestanden naar jou opgestuurd worden en kan zo het project worden afgerond.

Contact

    Upload een bestand.